Meterkonvensjonen

Meterkonvensjonen er en traktat som ble inngått ved Den diplomatiske internasjonale meterkonferansen i Paris 1875, og undertegnet av 17 land den 20. mai samme år. Traktaten førte til at metersystemet ble innført som et internasjonalt enhetssystem, og skapte dermed et grunnlag for at målinger av fysiske størrelser kunne være ensartet over hele verden.

Norge var ett av de 17 land som undertegnet konvensjonen, og allerede den 26. mai 1875 ble den ratifisert av Stortinget. Norge var dermed det første landet som ratifiserte, i en selvstendighetsdemonstrasjon overfor Sverige som ønsket å representere begge landene i Meterkonvensjonen. Avtalen skulle sikre internasjonal enighet ved målinger, samt samling om og perfeksjonering av metersystemet. Det ble bestemt å opprette en permanent, vitenskapelig institusjon for dette formålet, Det internasjonale byrå for mål og vekt (Bureau International des Poids et Mesures, BIPM). Byrået arbeider under overoppsyn av Generalkonferansen for mål og vekt (CGPM), som består av representanter for signaturstatene og som møtes hvert sjette år eller oftere. Meterkonvensjonen er i dag det viktigste grunnlaget for SI-systemet.

Det er nå (2018) 58 medlemsland, blant dem alle de større industrilandene. Justervesenet deltar på vegne av Norge. I tillegg har konvensjonen tilslutning fra 41 land som har status som assosiert medlem, siden disse landene ikke deltar i BIPM. USA var blant de opprinnelige signaturstatene, men beholdt sitt gamle enhetssystem til det i 1975 (blant annet av hensyn til NATO-samarbeidet) besluttet en frivillig overgang til SI, som bygger på metersystemet. Overgangen til metersystemet i det sivile samfunn har imidlertid gått svært langsomt. Storbritannia signerte avtalen i 1884, men beholdt også sitt gamle system til det i 1965 av hensyn til EU ble besluttet gradvis å gå over til SI-enheter. Overgangen var offisielt avsluttet i 1991.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg