Meterkonvensjonen er en traktat som ble inngått ved Den diplomatiske internasjonale meterkonferansen i Paris 1875, og undertegnet av 17 land den 20. mai samme år. Traktaten førte til at metersystemet ble innført som et internasjonalt enhetssystem, og skapte dermed et grunnlag for at målinger av fysiske størrelser kunne være ensartet over hele verden.

Det internasjonale byrå for mål og vekt

Norge var ett av de 17 land som undertegnet konvensjonen, og allerede 26. mai 1875 ble den ratifisert av Stortinget. Norge var dermed det første landet som ratifiserte, i en selvstendighetsdemonstrasjon overfor Sverige som ønsket å representere begge landene i Meterkonvensjonen. Avtalen skulle sikre internasjonal enighet ved målinger, samt samling om og perfeksjonering av metersystemet.

Det ble bestemt å opprette en permanent, vitenskapelig institusjon for dette formålet, Det internasjonale byrå for mål og vekt (Bureau International des Poids et Mesures, BIPM). Byrået arbeider under overoppsyn av Generalkonferansen for mål og vekt (CGPM), som består av representanter for signaturstatene og som møtes hvert sjette år eller oftere. Meterkonvensjonen er i dag det viktigste grunnlaget for SI-systemet.

I 2021 var det 61 land som var medlem av Meterkonvensjonen, blant dem alle de større industrilandene. Justervesenet deltar på vegne av Norge. I tillegg har konvensjonen tilslutning fra 39 land som har status som assosiert medlem, siden disse landene ikke deltar i BIPM.

Innføring av metriske enheter

Metersystemet er grunnlaget for SI-systemet, som i dag er det internasjonalt anerkjente enhetssystemet for måling av fysiske størrelser. SI-systemet er nå innført som offisielt enhetssystem i hele verden med unntak av noen ganske få land, blant annet USA. Selv om landene offisielt har innført SI-systemet, har overgangen til de nye målenhetene gått langsomt og for flere land er mange av de tradisjonelle enheter fremdeles i utstrakt bruk i det sivile liv. I særlig grad gjelder det for engelsktalende land som har tradisjon med å bruke imperial units eller US customary units.

USA

USA var blant de opprinnelige signaturstatene, men har valgt å beholde sitt gamle enhetssystem. I dag er metriske enheter likestilt med de tradisjonelle USC-enhetene (US Customary units), men overgangen er ikke gjort obligatorisk. I 1975 ble det vedtatt en lov (Metric Conversion Act) som skulle sikre en økt bruk av metriske enheter i USA. Arbeidet med å fremme bruken av metriske enheter er imidlertid stoppet opp, og de tradisjonelle enhetene er dermed fremdeles i utstrakt bruk i det sivile samfunn. Metersystemet har bare fått gjennomslag innen noen avgrensede områder som vitenskap, medisin og militærvesenet. For eksempel vedtok NASA i 2007 å bruke SI-systemet for å lette samarbeidet med andre romfartsorganisasjoner.

Storbritannia

Storbritannia ble medlem av Meterkonvensjonen i 1884, men har i det lengste nølt med å gå bort fra sine egne imperial units. Først i 1965 etablerte Storbritannia et offisielt program for overgang til metriske enheter. Som medlem av EU ble Storbritannia pålagt å innføre metersystemet, og en gradvis overgang til metersystemet ble iverksatt. Imidlertid ble det etter forhandlinger med EU gjort flere unntak slik at noen eldre enheter fremdeles er legale for noen særskilte anvendelser, og i det sivile liv er de tradisjonelle enhetene (imperial units) fremdeles i utstrakt bruk. Etter utmeldelsen av EU i 2020 er Storbritannia ikke lenger bundet av EUs regelverk, med en følge at pålegget om å bruke metriske enheter ved vareomsetning nå vil bli tatt opp til ny vurdering.

Medlemmer av Det britiske samvelde

Det store flertall av de land som tidligere brukte britiske imperial units har nå fullført den offisielle overgangen til metriske enheter. Det gjelder land som India, Australia, New Zealand og senest Irland, som startet overgangen til metersystemet i 1970 og fullførte den i 2005. I Canada startet prosessen med overgang til metriske enheter i 1970, og for mange formål er metriske enheter nå i bruk. Likevel er det utstrakt bruk av ikke-metriske enheter og standarder innen mange sektorer av kanadisk økonomi og i det sivile liv. Overgang til metriske enheter har møtt betydelig motstand i opinionen, noe som skyldes de historiske båndene til Storbritannia og naboskapet til USA. Den konservative regjeringen i 1985 valgte derfor å avskaffe organisasjonen Metric Commission som skulle fremme overgangen til metriske enheter. Det førte til at ordningen med positiv særbehandling av metriske enheter ble avsluttet, samt at noen forskrifter som krever at metriske enheter skal brukes, ble opphevet eller ikke lenger håndhevet. Likevel blir fortsatt lover og forskrifter samt offisielle skjemaer utelukkende utarbeidet med metriske mål.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg