Gradere er å dele inn, særlig i grader, men også i andre enheter.