Bq er symbolet for becquerel, som er SI-enheten for radioaktivitet.