arealenhet

Arealenheten hektar (ha) tilsvarer et kvadratisk område som er 100 meter langt og 100 meter bredt. 1 ha er lik 100 ar (a), som er det samme som 10 000 kvadratmeter.
Av .

Artikkelstart

Arealenhet er en målenhet som brukes for å angi den fysiske størrelsen av et flateinnhold eller areal. Kvadratmeter, med symbol m², er et eksempel på en arealenhet.

De fleste arealenheter er avledet av en lengdeenhet og definert som arealet av et kvadrat med sider lik lengdeenheten. Valg av arealenhet blir dermed bestemt av valgt lengdeenhet.

Kvadratmeter

I SI-systemet brukes arealenheten kvadratmeter, som er avledet av lengdeenheten meter. Symbolet for kvadratmeter er m².

  • 1 kvadratmeter (m²) = flateinnholdet av et kvadrat med sider lik én meter

Multipler av kvadratmeter dannes ved bruk av SI-prefikser, som settes foran lengdeenheten meter. For eksempel kan prefikset kilo (symbol k) settes foran meter og gi multippelenheten kvadratkilometer, med symbol km². Med andre ord betyr symbolet km² ikke 1000 kvadratmeter, men 1 kvadratkilometer, det vil si arealet av et kvadratisk område som er 1 kilometer langt og 1 kilometer bredt.

Tabellen nedenfor viser eksempler på multipler av kvadratmeter.

Multippelenhet Symbol Areal
kvadratmillimeter mm² 0,001 m × 0,001 m 10⁻⁶ m²
kvadratcentimeter cm² 0,01 m × 0,01 m 10⁻⁴ m²
kvadratdesimeter dm² 0,1 m × 0,1 m 10⁻² m²
kvadratdekameter dam² 10 m × 10 m 10² m²
kvadrathektometer hm² 100 m × 100 m 10⁴ m²
kvadratkilometer km² 1000 m × 1000 m 10⁶ m²

Metriske arealenheter

De metriske arealenhetene ar og barn inngår ikke i SI-systemet, men brukes ofte sammen med SI-enheter. Disse enheten blir også kombinert med SI-prefikser for å danne multipler.

Ar

Én ar er definert som arealet av et kvadrat med sider lik ti meter.

  • 1 ar = 10 meter × 10 meter = 100 kvadratmeter

De avledede enhetene dekar og hektar blir mye brukt for å angi størrelsen av landareal.

Barn

Arealenheten barn blir brukt i kjernefysikk. Enhetsverdien til barn er fastsatt til:.

  • 1 barn = 100 kvadratfemtometer = 10⁻²⁸ m²

Les mer om ar og barn.

Ikke-metriske arealenheter

Arealenhetene i SI-systemet er i utstrakt bruk, siden nesten alle land i verden har innført metersystemet som sitt primære enhetssystem. I noen land er det likevel fremdeles vanlig å bruke tradisjonelle arealenheter, ofte i tilknytning til særskilte bruksområder. I USA er det tradisjonelle enhetssystemet (United States customary units – USC-units) i utstrakt bruk. Tabellen nedenfor viser omregningsfaktorer for de vanligste ikke-metriske arealenhetene.

Volumenhet SI-enhet Kvadratmeter Bruksområde
1 acre 0,40468564 hm² 4046,8564 m² landareal
1 kvadratfot 929,0304 cm² 9,290304 · 10⁻² m² USC-units
1 kvadratmile 258,9988 hm² 2,589988 10⁶ m² USC-units
1 kvadrattomme 6,4516 cm² 0,64516 10⁻³ m² USC-units
1 kvadratyard 0,8361274 m² 0,8361274 m² USC-units

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg