Navn fastsatt på massen av 1 dm 3 vann og brukt som masseenhet ved den provisoriske innføring av metersystemet i Frankrike i 1793. I 1795 ble dette endret til at gram (gramme) skulle være den legale grunnenheten for masse, der ett gram ble fastsatt til massen av 1 cm3 rent vann. Betegnelsen grave ble da endret til kilogram. Det endelige vedtak om innføring av metersystemet ble gjort i 1799.