Troland, mål for belysningsstyrke på øyets netthinne, definert som produktet av lyskildens luminans (cd/m2) og pupillens areal (mm2). Oppkalt etter den amerikanske psykologen Leonard T. Troland (1889–1932).