Binære multipler er innen informasjonsteknologi størrelser som kan skrives som (210)n, der n er et heltall. For små verdier av n svarer størrelsene noenlunde til (103)n, og det har derfor blitt vanlig å betegne dem med de tilsvarende SI-prefiksene 'kilo' (k), 'mega' (M), 'giga' (G) osv.

Siden introduksjonen av digitalteknikken har SI-prefiksene kilo og mega, og etter hvert også giga og tera, blitt brukt på en ny og til dels misvisende måte. Mens 'kilo' egentlig betyr 1000, altså 103, og 'mega' betyr én million, altså 106, har prefiksene sammen med binære enheter som bit og byte blitt brukt til å betegne henholdsvis 210 (1 024) og 220 (1 048 576).

Én megabyte (1 MB) brukes altså tvetydig om 1 048 576 bytes (220) og 1 000 000 bytes (106). I formateringen av 3,5 tommers disketter ble til og med «én megabyte» brukt i betydningen 1 024 000 bytes (tusen kilobytes, altså 210 × 103).

For størrelser på kilo- og mega-nivå er avvikene relativt små, men etter hvert som større betegnelser har blitt tatt i bruk, har også avvikene blitt større. Avviket for 'tera' (1012 versus 240) er for eksempel hele 10 prosent.

For å løse denne flertydigheten har International Electrotechnical Committe (IEC) godkjent et sett nye definisjoner for binære multipler for bruk innenfor dataprosessering og datatransmisjon. Standarden ble godkjent av IEC i desember 1998 under navnet «Prefixes for binary multiples». Den har statusen «IEC International Standard» og er derfor i utgangspunktet en verdensstandard.

De nye prefiksene er ikke en del av metersystemet definert i Système International d'Unités, men navnene er avledet av «tilsvarende» SI-prefikser som er basert på 10-potensene. Under følger listen over de nye prefiksene fra IEC.

Prefikser for binære multipler (iec 1998)

faktor navn symbol betydning avledet av (SI)
210 kibi Ki kilobinary (210)1 kilo (103)1
220 mebi Me megabinary (210)2 mega (103)2
230 gibi Gi gigabinary (210)3 giga (103)3
240 tebi Ti terabinary (210)4 tera (103)4
250 pebi Pi petabinary (210)5 peta (103)5
260 exbi Ei exabinary (210)6 exa (103)6
270 zebi Zi zettabinary (210)7 zetta (103)7
280 yobi Yi yottabinary (210)8 yotta (103)8

Når det som menes er 220 bytes, skal man altså ifølge denne standarden bruke en mebibyte, ikke en megabyte. Tilsvarende skal man da også skrive 1 MeB, ikke 1 MB.

Selv om standarden ble godkjent i 1998 har denne praksisen ennå ikke blitt vanlig.

Eksterne lenker

Kommentarer (3)

skrev Kjell Bratbergsengen

Hei Knut og Guro Jeg søkte på exabyte og fant ingen artikkel som definerte exabyte. Jeg foreslår at alle varianter av prefix og naturlig sammenhenger gjøres søkbare av alle verdiene i tabellen. Eksempel med mega: Me mebibyte MeB M megabyte MB

svarte Knut Hofstad

Dette er et spørsmål for redaksjonen å ta stilling til, men en mulig løsning er å legge dette inn som skjulte nøkkelord som peker til den aktuelle artikkelen. Hvis noe skal gjøres må det samordnes med kategori «Digital representasjon» der noen av disse søkeordene er oppført som egne artikler.

svarte Andreas Tjernshaugen

Takk for kommentarer, vi ser på det fra redaksjonens side.

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg