Måleverdi, tallmessig uttrykk for en størrelse som observeres. Består av tallverdi og målenhet.