Måleverdi er et tallmessig uttrykk for en størrelse som observeres. Måleverdien uttrykkes ved en tallverdi og en måleenhet.