Stoffkonstant er i fysikken det samme som materialkonstant.