volumenhet

Volumenhet er en målenhet som brukes for å angi en romlig størrelse (volum). De fleste volumenheter er i prinsippet avledet av en lengdeenhet og definert som volumet av en kubus med sider lik lengdeenheten. Valg av volumenhet blir dermed bestemt av valg av lengdeenhet.

Faktaboks

uttale:
volˈumenhet
også kjent som:

kubikkmeter

I SI-systemet brukes den avledede enheten kubikkmeter som er avledet av lengdeenheten meter. Symbolet for kubikkmeter er m3.

  • 1 m3 = volumet av en kubus med sider lik en meter

I SI-systemet er det også tillat å bruke enheten liter.

  • 1 liter = 1 dm3 = 0,001 m3

Volumer av væsker og løse, tørre varer bestemmes med målekar som også kalles hulmål. Tidligere ble også volumenhetene for slike varer kalt hulmål.

Volumet av større faste legemer blir bestemt ved lengdemålinger og beregning. Imidlertid kan det i noen tilfeller være vanskelig å bestemme volumet nøyaktig av måletekniske grunner. For legemer av uregelmessig form bestemmes volumet ved at man måler volumet av den væskemengde legemet fortrenger når det blir helt nedsenket i væsken. Det har derfor fra de eldste tider vært brukt spesielle målekar som normaler for volummåling. Størrelsen av normalene har enten vært slik at de svarte til sylindrer eller rektangulære kar med bestemte mål, slik at volumet kunne beregnes, eller at de rommet fastsatt masse av et angitt stoff: vann, vin, korn osv. Motsatt har masseenheter blitt fastsatt som svarende til volumet av et bestemt stoff.

Omregningsfaktorer

Tabellen nedenfor viser omregningsfaktorer for de vanligste volumenhetene:

Enhet liter m3 fat gallon (US) pint (UK) ft3 ounce
1 liter (l) = 1 10-3 6,28981·10-3 0,264172 1,75975 35,3147·10-3 33,814
1 kub.met (m3) = 103 1 6,28981 264,172 1,75975·103 35,3147 33,814·103
1 fat (olje) = 158,987 0,158987 1 42 279,779 5,61458 5,3760·103
1 gallon (US) = 3,78541 3,78541·10-3 23,8095·10-3 1 6,66139 0,133681 128
1 pint (UK) = 0,56826 0,56826·10-3 3,57426·10-3 0,150119 1 20,0680·10-3 19,2152
1 ft3 = 28,3168 28,3168·10-3 0,178108 7,480519 49,8307 1 957,506
1 ounce (US) = 29,5735·10-3 29,5735·10-6 0,186012·10-3 7,81250·10-3 52,0421·10-3 1,04438·10-3 1

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg