SI-systemet er et internasjonalt enhetssystem for måling av fysiske størrelser. Enhetssystemet er anbefalt av Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen (ISO), og er nå innført som offisielt enhetssystem i hele verden med unntak av noen ganske få land, blant annet USA. SI-systemet er en videreutvikling av metersystemet, som ble innført som et internasjonalt enhetssystem gjennom Meterkonvensjonen i 1875. Hele artikkelen