Fikspunkt, fastsatt kalibreringspunkt på en temperaturskala. For Celsiusskalaen var vannets frysepunkt, 0 °C, og kokepunkt, 100 °C, ved 1 atmosfæres lufttrykk, opprinnelig fastsatt som fikspunkter. Kelvin-skalaen har bare ett fikspunkt, vannets trippelpunkt, 273,16 K = 0,01 °C, med det absolutte nullpunkt (–273,15 °C) som utgangspunkt for gradering. For praktisk bruk kalibreres Kelvin-skalaen ved hjelp av en rekke fikspunkter der den termodynamiske temperaturen er bestemt med høy grad av presisjon. Disse 17 punktene mellom 3 K og 1600 K ble fastsatt av CGPM i 1990, og definerer sammen med angitte interpoleringsmetoder Den internasjonale temperaturskalaen av 1990, ITS-90. Denne skalaen erstattet Den internasjonale praktiske temperaturskalaen av 1968, ITS-68, som hadde 12 fikspunkter.