joule

Joule er en avledet SI-enhet for energi (arbeid eller varme). Symbolet for joule er J. I mange sammenhenger brukes kilojoule, med symbol kJ, som er lik tusen joule.

Faktaboks

Uttale
jul
Også kjent som

J

Definisjon

Enheten joule er avledet av de grunnleggende SI-enhetene kilogram, meter og sekund:

\(J = \frac{kg \cdot m^{2}}{s^{2}} = W \cdot s = N\cdot m = C \cdot V \)

der kg er symbol for kilogram, m er meter, s er sekund, W er watt, N er newton og C er coulomb.

En joule kan også defineres som:

  • den kinetiske energien som en masse på 2 kg har når den beveger seg med en fart på 1 m/s
  • den energien som kreves for å produsere en watt i løpet av ett sekund
  • den energien (arbeid) som kreves for å overvinne en kraft på 1 newton over en avstand på 1 meter
  • den energien som kreves for å flytte en elektrisk ladning på 1 coulomb gjennom en potensialdifferanse på 1 volt

Enheten har navn etter den britiske fysikeren James Prescott Joule, og erstatter eldre energienheter som for eksempel kalori og tonn oljeekvivalent, toe.

Joule brukes ofte sammen med SI-prefikser for å danne større enheter:

Enhet Symbol Betydning Andre energienheter
kilojoule kJ 103 J 238,8 cal
megajoule MJ 106 J 0,2778 kWh = 238,8 kcal
gigajoule GJ 109 J 277,8 kWh = 238,8 millioner cal
terajoule TJ 1012 J 277,8 MWh = 23,64 toe
petajoule PJ 1015 J 277,8 GWh = 23 640 toe
exajoule EJ 1018 J 277,8 TWh = 23,64 millioner toe

Bruk av andre enheter

Selv om enheten joule er etablert som en ISO-standard, blir de eldre enhetene fremdeles mye brukt i internasjonal energistatistikk. Det gjelder særlig enhetene toe og kWh.

Toe, det vil si tonn oljeekvivalent, brukes fordi olje i lang tid har vært den viktigste energibæreren, og forbruket av energi målt i toe gir et mer konkret bilde av hva en gitt energimengde representerer hvis forbruket skal dekkes med bruk av olje.

Energiforbruk oppgitt i antall wattimer (Wh) blir også i noen tilfeller en mer nærliggende og håndgripelig enhet, fordi måling av energimengder ofte tar utgangspunkt i hvilken effekt energien omsettes i. Energi er produktet av effekt og tid (J = W · s), men siden tiden oftest måles i timer, foretrekkes wattimer (Wh) fremfor wattsekund (Ws).

Eksempel: Med et effektforbruk på 1 kW som varer i en time blir energiforbruket 1 kWh, som tilsvarer 3,6 megajoule (3,6 · 106 J).

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer (2)

skrev Øyvind Kristiansen

Det står at
"den kinetiske energien som en masse på 2 kg har når den beveger seg med en fart på 1 m/s".

Er dette korrekt? Skal det ikke være "masse på 1 kg" ?

svarte Knut Hofstad

Det følger av formelen for kinetisk energi: E = ½ m × v↑2

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg