Gramekvivalent, massen av et grunnstoff eller en kjemisk forbindelse som svarer til ekvivalentvekten uttrykt i gram (se ekvivalent). Både gramekvivalent og ekvivalentvekt er foreldete størrelser som ikke brukes mer.