Einstein er en enhet for mengde fotoner som særlig brukes i fotokjemien. En einstein er lik ett mol fotoner.