Biografier innen matematikk

Matematikk er et fag som tidligere ble oppfattet som læren om tall og geometriske figurer. Nå blir faget mer generelt definert som vitenskapen om struktur, orden og relasjoner.. Hele artikkelen

Ny artikkel