Claude-Gaspard Bachet de Méziriac, fransk dikter og matematiker. Han skrev poesisamlinger på fransk og latin og ble utpekt som medlem av det franske akademi da det ble grunnlagt 1634. I matematikken arbeidet han med tallteori og oppstilte bl.a. hypotesen (som siden ble bevist av J. L. Lagrange) at et hvert helt tall kan skrives som en sum av 4 kvadrattall. Méziriacs studier, og særlig hans oversettelse av Diofants verker fra gresk, inspirerte P. de Fermat i hans tallteoretiske arbeider. Méziriacs mest kjente verk er en samling matematiske underholdningsproblemer, Problèmes plaisans et délectables qui se font par les nombres (1612), som senere er utkommet i mange utgaver.