Karl Weierstrass, tysk matematiker, 1856 professor i matematikk i Berlin. Weierstrass var en av de mest betydningsfulle matematikere på 1800-tallet, og gjennom sine mange fremragende elever, bl.a. Sonja Kovalevskaja og Gösta Mittag-Leffler, fikk han stor innflytelse på matematikkens utvikling. Han var med å skape teorien for abelske funksjoner, arbeidet med variasjonsregning og minimalflater, omformet funksjonsteorien og læren om potensrekker og elliptiske funksjoner. Mange satser og begrep har navn etter ham.