Nikolaus Bernoulli, sønn av Johann Bernoulli, var først juridisk professor i Bern, men ble kalt til professor i matematikk i St. Petersburg, hvor han døde kort tid etter sin ankomst. Han studerte særlig betingelsene for integrasjon og differensialligninger.