Vito Volterra, italiensk matematiker, 1900 professor i teoretisk fysikk i Roma. Hans fysiske arbeider behandler elastisitet og dobbeltbrytning, matematiske integralligninger, funksjonaler og matematikkens anvendelser på biologiske problemer. Utnevnt til æresdoktor ved Universitetet i Oslo 1902.