Torsten Tage Gillis Carleman, svensk matematiker. Han var professor i Lund i 1923 og i Stockholm fra 1924. I 1928 ble han av Makarne Mittag-Lefflers Matematiske Stiftelse, Djursholm. Han skrev arbeider over funksjonsteori, med viktige resultater i teorien for hele funksjoner og de såkalte kvasi-analytiske funksjoner.