Élie Joseph Cartan, fransk matematiker. Han ble professor i Nancy i 1903 og var professor ved Sorbonne fra 1912. Cartan gjorde en rekke fundamentale undersøkelser over differensialligninger og Lie-grupper, en fortsettelse av Sophus Lies ideer. Hans resultater om de såkalte Lie-algebraer har ledet til fornyet interesse i disse områder. Hans samlede verker ble utgitt av den franske matematikerforening i 1952.