Helmut Hasse, tysk matematiker, særlig kjent for sine viktige arbeider innen algebra og tallteori. Han skrev en rekke lærebøker i disse emner. Av mer filosofisk natur er hans bok Mathematik als Wissenschaft, Kunst und Macht (1952).