Hermann Minkowski, polsk-tysk matematiker og teoretisk fysiker, professor i Bonn, Königsberg, Zürich og Göttingen. En av hans første utmerkelser var en pris fra vitenskapsakademiet i Paris for en avhandling om fremstillingen av et helt tall som summen av fem kvadrattall. Minkowskis anvendelse av geometriske metoder innen tallteorien var banebrytende, og hans verker Geometrie der Zahlen (1909) og Diophantische Approximationen (1907) regnes som klassiske på dette området. I fysikken bidrog Minkowski til å skape det matematiske grunnlag for relativitetsteorien.