Emil Artin, tysk matematiker. Han var professor i Hamburg i 1925–37 og 1958–62. I perioden imellom var han virksom i USA. Artin har levert flere fremragende bidrag til tallteorien.