Nikomakhos fra Gerasa var en nypytagoreisk filosof og matematiker. Nikomakhos skrev et verk om musikkteori, men hans hovedverk er en lærebok i aritmetikk. Den ble oversatt til latin av Boëthius og ble kommentert av flere senere matematikere. I oldtiden og den tidlige middelalderen var dette den mest kjente læreboken i tallære.