James Hopwood Jeans, britisk matematiker, fysiker og astrofysiker. 1905–09 professor i anvendt matematikk ved Princeton University, USA, 1910–12 foreleser i Cambridge og 1922 i Oxford, sekretær i Royal Society, 1919–29 og fra 1934 professor i astronomi ved Royal Institution i London. Jeans utførte betydningsfulle arbeider innen fysikk og astrofysikk, og er særlig kjent for sin lov for energistråling fra et sort legeme og sine arbeider over solsystemets opprinnelse, dannelsen av dobbeltstjerner og tilstanden i stjernenes indre. Av hans mange kjente og populære bøker kan nevnes The Mysterious Universe (1930), The Stars in their Courses (1931, norsk overs. Det store univers), Through Space and Time (1934) og Physics and Philosophy (1942).