Thomas Simpson, selvlært britisk matematiker, arbeidet en tid som vever og skrev samtidig A New Treatise on Fluxions (1737) (forbedret utgave 1750). I 1743 professor ved akademiet i Woolwich; også redaktør av magasinet Ladies' Diary (1754–60). Simpsons navn er knyttet til Simpsons formel, en meget anvendelig metode for numerisk integrasjon.