Lars Gårding, svensk matematiker, professor i Lund fra 1952. Han er særlig kjent for sine bidrag til matematisk analyse, men har også gjort viktige arbeider i matematisk fysikk og matematikkhistorie. Gårding har utgitt den populærvitenskapelige boken Encounter with mathematics (1977).