Siméon Denis Poisson, fransk matematiker og fysiker. 22 år gammel professor ved École polytechnique og 1809 professor i mekanikk ved det nyopprettede Faculté des sciences; medlem av vitenskapsakademiet 1812 og adlet av Napoleon. Hans vitenskapelige produksjon var ualminnelig stor. Han skrev avhandlinger om sannsynlighetsregning, Fourier-rekker, integraler, magnetisme og elektrisitetslære. Poissons differensialligning er en generalisering av Laplaces ligning (se harmonisk funksjon), og Poissons sannsynlighetsfunksjon (Poissonfordelingen) spiller en viktig rolle i mange moderne statistiske undersøkelser.