Scipione del Ferro, italiensk matematiker. Han var professor ved Bolognas universitet i 30 år og er kjent som oppdageren av tredjegradsligningens løsning. Ferro holdt metoden hemmelig, men han testamenterte sine papirer til sin svigersønn og etterfølger Annibale della Nave, og her ble metoden senere funnet av Girolamo Cardano og Lodovico Ferrari.