Henrik Hermann Martens var en norsk matematiker. Han var utdannet elektroingeniør (New York 1956) og tok Ph.D. i matematikk på New York University i 1962. Han var lektor i matematikk ved Universitetet i Oslo i 1964–65. Fra 1968 var Martens professor i matematikk ved Norges tekniske høgskole (NTH, nå NTNU). Han publiserte arbeider innen matematisk funksjonsteori.