Wilhelm Karl Joseph Killing, tysk matematiker kjent for sine bidrag til teorien om Lie-grupper, Lie-algebraer og ikke-Euklidsk geometri. Spesielt bidro Killing til klassifiseringen av de komplekse simple Lie-algebraene i matematikk.