Edmund Landau, tysk matematiker og professor i Göttingen i 1909–33. Landaus viktigste arbeider behandler analytisk tallteori og funksjonsteori. Hans Handbuch der Lehre der Verteilung der Primzahlen (3 bd., 1909) inneholder alt det man på det tidspunkt kjente til dette emne. Landau ble æresdoktor ved Universitetet i Oslo i forbindelse med Abelminnefesten i 1929.