Immanuel Lazarus Fuchs, tysk matematiker. Han var Weierstrass' etterfølger som professor i Berlin 1884. Han arbeidet hovedsakelig med differensialligninger og funksjonsteori.