Boye Christian Riis Strøm, født i Grue, norsk embetsmann. Cand.jur. 1870, direktør for Statistisk Sentralbyrå 1882–86, amtmann i Tromsø amt 1889–1915. Stod for utgivelsen av de første årgangene av Statistisk aarbog for Kongeriget Norge (1880–88).