Jacques Herbrand, fransk matematiker. Han døde ung, men rakk å gjøre en betydelig innsats både innenfor logikk og algebraisk tallteori. Særlig viktig er hans arbeider innenfor matematisk logikk, hvor han sammen med Kurt Gödel og Thoralf A. Skolem var en hovedfigur i utviklingen matematisk logikk gjennomgikk omkring 1930.