Enrico Betti, italiensk matematiker. Han tilbrakte størstedelen av sitt liv som professor i Pisa, men deltok en kortere tid i det politiske liv som deputert og senator. Betti tok først opp ligningsteorien og siden funksjonsteorien. Gjennom påvirkning av G. F. B. Rieman ble Betti interessert i topologi, og i 1871 offentliggjorde han det grunnleggende arbeidet hvor han innfører de såkalte bettiske tall. Hans samlede verker utkom i to bind (1903, 1913).