William Oughtred, engelsk matematiker og prest, ble av sin samtid regnet som en av Englands fremste matematikere. Han skrev lærebøker i navigasjon og trigonometri og innførte forkortede betegnelser for trigonometriske funksjoner. Hans Clavis mathematicae (1631) var en av de mest brukte lærebøker i algebra, og her finner man for første gang multiplikasjonstegnet ×.