Bjørn Gjevik, norsk forsker. Han ble dr. philos. i 1972 og var professor i hydrodynamikk ved Universitetet i Oslo fra 1977. Gjevik arbeider i grenseområdet mellom hydrodynamikk og geofysikk, og er særlig kjent for detaljerte og realistiske matematiske modeller (og datasimuleringer) av tidevann, havstrømmer (blant annet Moskenesstraumen i Lofoten) og flodbølger (tsunamier).