Solomon Lefschetz, født i Moskva, amerikansk matematiker. Han var professor ved universitetet i Princeton i 1924–53. Gjennom sine grunnleggende arbeider i algebraisk topologi og algebraisk geometri øvde Lefschetz stor innflytelse på utviklingen av disse disipliner på 1900-tallet. Lefschetz arbeidet også med teorien for differensialligninger.