George Salmon, britisk matematiker og protestantisk teolog, virket ved Trinity College i Dublin som foreleser i matematikk, som professor i teologi (1866–88) og som provost fra 1888. Han arbeidet mest med geometri, og beviste bl.a. en generalisering av Pascal-Brianchons sats til rommet. Utnevnt til æresdoktor ved Universitetet i Oslo 1902.