Julius Plücker, tysk matematiker og fysiker. Professor i Halle 1834 og fra 1836 i Bonn. Plückers arbeider har hatt stor innflytelse på utviklingen av analytisk geometri. Han skapte teorien for pol og polare og brennpunkter for vilkårlige algebraiske kurver og innførte homogene koordinater og trekantkoordinater. Plückers formler gir sammenhengen mellom antallet singulære punkter av forskjellige typer som en algebraisk kurve kan ha. Innen fysikken arbeidet han særlig med spektralteori og krystalloptikk, og han skrev en større avhandling om et magnetfelts innflytelse på elektriske utladninger i fortynnede gasser. Hans samlede avhandlinger med biografi utkom 1895.