James Joseph Sylvester, britisk matematiker, professor i matematikk ved forskjellige universiteter i Storbritannia og USA, til slutt i Oxford 1883. Kjent for sine arbeider innen algebra, særlig om lineære transformasjoner og eliminasjonsteori.