Paolo Ruffini, italiensk vitenskapsmann og lege, mest kjent som matematiker. I 1799 var han den første til å legge frem påstanden om at det er umulig å løse den alminnelige femtegradsligningen ved rottegn. Beviset hans var ufullstendig, og Ruffini ble ikke kreditert for oppdagelsen før A. L. Cauchy påviste at det i alt vesentlig var korrekt.