Frank Plumpton Ramsey, britisk filosof, matematiker og økonom. Utdannet ved Cambridge-universitetet, siden universitetslektor i matematikk samme sted. Han ble tidlig opptatt av Wittgensteins arbeid, og oversatte dennes Tractatus Logicus-Philosophicus til engelsk. Han bidrog til debatten om Russells og Whiteheads logiske system og matematikkens grunnlag, og gav, bl.a. i A Contribution to the Theory of Taxation (1927), vektige bidrag til økonomien (optimal beskatning, økonomisk vekst, sannsynlighet og nytte). Ramseys arbeider ble utgitt samlet i den posthume Foundations of Matematics and Other Logical Essays (1931). Først etter hans død innså andre forskere hans grunnleggende betydning.