John Wallis, engelsk matematiker og teolog, en av grunnleggerne av the Royal Society, professor i matematikk i Oxford 1649, senere hoffprest hos Karl 2. Hans matematiske arbeider bidrog til å skape grunnlaget for differensialregningen.I hans Arithmetica infinitorum (1655) studerer han uendelige rekker og gir sitt kjente uttrykk for tallet π som et uendelig produkt. Blant hans andre matematiske arbeider kan nevnes Mathesis universalis (1657) og Treatise on Algebra (1685), hvor han utvider det algebraiske tegnspråk, innfører negative eksponenter og et spesielt uendelighetstegn.