David Mumford er en amerikansk matematiker som er professor ved Harvard University, USA. Han fikk i 1974 Fields' medalje for sine fremragende arbeider innen algebraisk geometri.