Gabriel Cramer, sveitsisk matematiker. Han var professor i Genève, og beskjeftiget seg særlig med algebraiske kurvers egenskaper. Han bidrog også til utviklingen av læren om determinanter, og Cramers formel gir en regel for løsningen av lineære ligninger. Hans hovedverk er Introduction à l'analyse des lignes courbes algébriques (1750).