John Edensor Littlewood, britisk matematiker og professor i Cambridge i 1928–50. Han har bidratt med viktige arbeider i funksjons- og tallteori, særlig om primtallenes fordeling. Han samarbeidet nært med G. H. Hardy mesteparten av sin karriere.